poniedziałek, 21 stycznia 2013

Karty profilaktycznego badania lekarskiego

Przedstawiamy karta profilaktycznego badania lekarskiego:
  • ucznia klasy „0”
  • ucznia klasy III szkoły podstawowej
  • ucznia klasy I gimnazjum / klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
  • ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną

Jest to wzór dokumentacji rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka.


Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy „0”

 Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy III szkoły podstawowej

 Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy I gimnazjum / klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

 Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną