poniedziałek, 21 stycznia 2013

Kwalifikacja do grupy na zajęcia wychowania fizycznego

A – zdolny do zajęć bez ograniczeń
As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport
B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami
Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych, korekcyjnych
C – niezdolny do zajęć WF
C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych